Cenník

vstup nečlen

5,80 €

vstup člen

4,80 €

vstup člen do 20 rokov, nad 60 rokov, ZŤP

3,80 €

mesačné členstvo

47,00 €

mesačné členstvo do 20 rokov, nad 60 rokov, ZŤP

35,00 €

členský poplatok za zavedenie karty

1,00 €

minimálny vklad na kartu

20,00 €

Pri čerpaní časových členstiev nie ste limitovaný počtom návštev počas platnosti vášho členstva. Počet návštev je bez obmedzení!